JobFirst

Jobfirst er et projekt med særligt tilrettelagte virksomhedsforløb, hvor borgeren fra dag 1 skal i gang med at møde og ”snuse” til forskellige virksomheder og arbejdsopgaver for at finde det rette jobmatch. Når den rette virksomhedsplads er fundet, sikres borgeren som led i JobFirst den nødvendige støtte til at blive fastholdt i en virksomhedspraktik samt efterfølgende kontinuerlig virksomhedsfokus i indsatsen med et klart sigte om ordinære timer. Styrelsen for Arbejdmarked og Rekruttering - STAR - har igangsat projektet, som gennemføres i 2016 og -17 i 16 kommuner.

Formålet med JobFirst

 1. At flere personer i målgruppen kommer i gang på arbejdsmarkedet målt på antal timer i ordinær beskæftigelse 
 2. At udvikle og afprøve en indsatsmodel for kommunernes arbejde med den virksomhedsrettede indsats for personer, som er – eller potentielt er – i målgruppen for ressourceforløb. 

Der indtænkes progression i såvel virksomhedspraktik som ordinære ansættelser i form af forøgelse af timetallet og arbejdes med muligheder for forøgelse af timetallet i løbet af en virksomhedspraktik og ind i ansættelser i ordinære job. 

Principper og grundelementer

JobFirst hviler på 3 principper:

 1. I gang på arbejdsmarkedet fra dag 1
 2. Afklaring og motivation skabes i jobbet
 3. Alle kan bidrage med noget og blive en del af et arbejdsfællesskab

De tre principper skal praktiseres gennem de 9 grundelementer i JobFirst:

 1. Klar rollefordeling fra start
 2. Borgerens jobmål sætter kursen
 3. ’Snuseperioden’ - mød en virksomhed/snus til arbejdsopgaver/find dit jobmatch
 4. ’Vi prøver os frem’ og justerer jobkursen løbende
 5. Match og arbejdsaftale
 6. Intensiv fastholdelsesstøtte
 7. JobFirst – praktik kombineret med ordinære timer 
 8. JobFirst – afsæt for ’Min Plan – for job’
 9. Kickstart og varighed

Medvirkende kommuner

16 kommuner medvirker i JobFirst: Haderslev, Hedensted, Hillerød, Jammerbugt, København, Lolland, Odense, Skanderborg, Sorø i samarbejde med Ringsted, Syddjurs, Vallensbæk i samarbejde med Ishøj, Aalborg og Aarhus.
 
 Læs mere  (Åbner i nyt vindue)